ZVÁRAČKA FRONIUS MAGICWAVE 3000

ZVÁRAČKA FRONIUS MAGICWAVE 3000

Zváračka MagicWave 3000 je plne digitálne regulovaný prúdový zdroj TIG-AC/DC. Zvára nízko/vysokolegované ocele, hliník a farebné kovy.
Prúd: 3-300 A
Zváranie: TIG AC/DC, TIG DC, elektróda